Saturday, December 6, 2014

Her pal raho yun samne tumHer pal raho yun samne tum ,
Yahi dil hamara chata hai ,
Tum muge daykho mein tume daykhu ,
Yahi dil hamara chata hai ,
Tumare pyar ke sager me duba hu is kader ,
Kahi na ho tum juda yahi dil chata hai .

No comments:

Post a Comment